Spectaculaire redding

door JP de Jong op 20 juli 2022

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 17 januari 1929 wordt een foto getoond van de vrachtwagen van meubelhandelaar Gerardus Wilhelmus Paanakker, die wordt gelicht uit de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant meldt vijf dagen eerder wat er is gebeurd:
"Heden-morgen omstreeks kwartier over vijf reed de chauffeur Leerintveld bij het achteruitrijden uit de garage van den heer Paanakker door het weigeren der remmen in de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van den politiepost aan het Hinthamereinde. Door het hulpgeroep snelden terstond een 4-tal politie-agenten toe en zagen den chauffeur, die inmiddels uit de vrachtauto was gekropen, boven op den wagen staan, hetgeen zij konden zien door het belichten met hunne electrlsche lantaarns.

Bron: Prov. Drentsche en Asser Courant, 17 jan. 1929
Bron: Prov. Drentsche en Asser Courant, 17 jan. 1929

De agenten trachtten door het toewerpen van een touw den chauffeur op het droge te brengen doch het touw was te dun en kon daarom niet ver genoeg weggeworpen worden.
De auto zakte steeds dieper in de Zuid-Willemsvaart, zoodat de positie van den chauffeur zeer gevaarlijk werd. Inmiddels was de heer A. J. B. Sieringh ook toegesneld met een dik touw en hiermede slaagde men er in den chauffeur te bereiken, die het touw om zijn lichaam bond en daarna op het afbrokkelende ijs sprong en door de omstaanders op het droge werd getrokken. De auto zakte steeds dieper in het water, zoodat ten slotte nog juist de bovenkant te zien was. Door het spoedige optreden van de politie en andere helpers werd de man van een wissen dood gered.
De schade door dit ongeval ontstaan is niet gering, want er bevonden zich voor duizenden guldens manufaturen in den wagen, van verschillende marktbezoekers, die geen van allen verzekerd zijn. De auto was heden-morgen nog niet gelicht."

Paanakker had in 1929 twee Brabantse kentekens. Op de foto is niet te lezen wat er op het nummerbord de vrachtwagen staat.

Kentekens bij dit verhaal

N-11260N-19896

Door bezoekers

Reageer