Colofon

Deze website zou er niet geweest zijn zonder Frans Kense uit Tilburg en Ad van Zelst uit Oirschot. Zij waren het die in eerste instantie de kentekendatabase hebben opgezet door ANWB-lijsten voor de periode 1906-1924 te scannen en ook de ocr-uitkomsten te controleren. Een uiterst arbeidintensief en tijdrovend karwei.

De bronnen van deze website

Daarnaast hebben zij zich ten volle ingezet bij het achterhalen van nadere informatie over voertuigen en eigenaars. Zonder hun initiatief waren we nooit aan deze website begonnen. En natuurlijk ook niet zonder Ruud van Bijnen die het contact legde tussen beide heren en het BHIC.

Het fundament van deze website is de database met kentekengegevens, zoals Frans en Ad die zijn begonnen. Ter uitvoering van de Motor- en Rijwielwet van 10 februari 1905 legden de provinciale griffies registers aan van de uitgegeven nummers. Deze registers maakten deel uit van het archief van de Commissaris van de Koningin in iedere provincie. Ze zijn echter niet overal bewaard gebleven, en dat laatste is helaas het geval voor Noord-Brabant (Friesland, Groningen en Drenthe waren gelukkiger). Om toch een database van Brabantse kentekens voor deze website te kunnen samenstellen, is daarom zoals gezegd een andere bron gebruikt: ANWB-publicaties.

De ANWB publiceerde namelijk vanaf het begin in 1906 complete lijsten van uitgegeven nummers. Deze ANWB-publicaties vormen de basis voor onze database, die aanvankelijk alleen de periode 1906-1924 besloeg. Later is de database uitgebreid met de gegevens uit de periode 1924-1951, waarvan de beschikbare jaarlijsten ons door het NCAD welwillend ter beschikking zijn gesteld. Helaas was ook die collectie niet compleet. De enige complete set jaarlijsten bevindt zich in de bibliotheek van de ANWB, die tot onze grote vreugde ook bereid bleek mee te werken aan scanning en ocr-bewerking van deze serie. Daarmee is de database sinds juli 2017 nagenoeg compleet.

Ook speciale dank aan

Er zijn nog meer mensen en instanties die hier genoemd moeten worden vanwege hun inhoudelijke bijdrage en/of medewerking aan de totstandkoming van deze website, namelijk het Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie in Helmond en de Contactgroep Automobiel- en Motorrijwielhistorie (CONAM) (met name voor het gedeelte over de periode vóór 1906).

De archiefdiensten in deze mooie provincie hebben zich evenmin onbetuigd gelaten: zij hebben royaal foto's uit hun collecties beschikbaar gesteld:

Ook een groot aantal heemkundekringen in Noord-Brabant en verzamelaars of clubs van specifieke voertuigen (denk aan brandweer of autobussen) heeft fotomateriaal uit hun collecties beschikbaar gesteld, waarvoor we ze hier collectief willen danken. Ze worden individueel bij de bronvermelding van de afzonderlijke foto's genoemd. Dat geldt ook voor de uitgevers/auteurs van een aantal boeken waaruit we beeldmateriaal hebben mogen putten. Op verzoek wordt hier speciaal de Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale genoemd.
 

Ontwikkeling en ontwerp

Cruciaal bij het ontwikkelen van deze website zijn natuurlijk de bouwer en de vormgevers geweest:

Ontwikkeling website (interactie-ontwerp & techniek): Buro Meta en
Vormgeving: Studio Tween.

Disclaimer

Het spreekt vanzelf dat voor alle foto's op onze website geldt: ze mogen niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Wij hebben ons uiterste best gedaan om van iedere foto de houder van de auteursrechten te achterhalen. Mocht iemand menen dat een foto hier toch ten onrechte gepubliceerd is, dan horen wij dat graag om vervolgens passende maatregelen te kunnen nemen.

Contact

Wil je meer weten over de achtergrond en de totstandkoming van deze website, kijk dan ook eens op de pagina Achtergronden.

Heb je aanvullingen of correcties, vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via info@deautovanmnopa.nl.