Garage- en autobusbedrijf Bruijns in Oosterhout

door Rien Wols op 13 juli 2015

Antonius Bruijns (*30-6-1872), grondlegger van het bedrijf, verhuisde in 1895 vanuit Breda naar Oosterhout om daar te gaan werken bij de boterfabriek van Verschuren als koetsier voor het vervoer met paard en wagen. Hij trouwde in 1899 met Helena Antonia Gorissen (*31-8-1877) en ging wonen aan de Leeuwenstraat (D86).

Oosterhout, Garage Bruijns in 1952. Hij begon voor zichzelf met een stalhouderij aan de Leijsenhoek (waar nu café De Kloek zit). Via de huisarts die vroeg of Bruijns met een ambulance het ziekenvervoer wilde regelen en het dekenaat dat daar het rouwvervoer aan toevoegde, groeide het bedrijf uit tot een grote onderneming.

Kleinzoon Antoine Bruijns, die in 1980 het familiebedrijf overnam, anno 2011: “De stalling was achter het pand, waar nu restaurant Irodion zit. Buschauffeurs werden aangenomen als ze vanaf de Markt richting de Leijsenhoek achteruit in het straatje konden insteken. Aan beide kanten van de bus had je maar heel weinig ruimte. Reden waarom de deur ter hoogte van het biljart in de Kloek bij wijze van uitzondering niet naar buiten, maar naar binnen opengaat.”

Een Scania en een Austin autobus van Bruijns, Oosterhout. Bruijns was een touringcarbedrijf (De Valk), benzinestation, uitgiftepunt van goederen en een uitvaartonderneming. Oma Bruijns (Helena Bruijns-Gorissen) runde er lange tijd een hotel. In 1968 werd het touringcarbedrijf afgestoten.

In 1990 verhuisde de firma naar de Fazantstraat, omdat de locatie aan de Leijsenhoek verdere ontwikkeling in de weg stond. "We reden ons daar met de ambulance regelmatig vast in het winkelend publiek."

Chevrolet ziekenauto van Bruijns, 1952 In 2003 nam het bedrijf afscheid van de (c. 90) taxi's en ambulances om zich verder te specialiseren in de uitvaartverzorging.

Dit verhaal is mede gebaseerd op een artikel in BN/De Stem van 18 mei 2011. De foto's zijn ons welwillend ter beschikking gesteld door de heer A. Kanters uit Oosterhout.

Door bezoekers

goedemorgen/middag
In de garderobe van Restaurant Irodion Oosterhout is een (semi) permanente tentoonstelling met foto's en geschiedenis van auto's, vrachtwagens en bussen uit de periode 1900 tot 1960. Men kan dagelijks v/a 12.00uur een kijkje nemen. Meer info is aldaar te lezen. vr gr

Reageer