Centraal Transport Bureau

Gecoördineerd transport in bevrijd gebied

door Paul Huismans op 27 augustus 2020
Dodge N-61546 (bron: Stadsarchief Breda)
Dodge N-61546 (bron: Stadsarchief Breda)

Transportmiddelen en brandstoffen waren schaars aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen in bezet gebied, ook in het gebied waar de Duitsers al verdreven waren was transport een groot probleem, want men had vervoersmiddelen nodig voor onder andere voedsel. In november 1944 richtte de Chef Staf van het Militair Gezag, generaal H.J. Kruls (1902-1975), het Centraal Transport Bureau op. Dit bureau stond onder leiding van Mr. G. M. J. Henket, gemachtigde voor het wegvervoer en -verkeer, Lt. Kol. Prof. Ir. J. Goudriaan, gemachtigde voor de spoorwegen en Ir. A. F. Kempees, gemachtigde voor de binnenscheepvaart.

Dodge N-62702 (bron: Gennepnu)
Dodge N-62702 (bron: Gennepnu)

Het CTB diende als centraal en leidend orgaan voor de organisatie en coördinatie van het peronen- en goederenvervoer in het bevrijde deel van Nederland. "De Rijksinspecteurs van het verkeer, de Binnenscheepvaart, de bevrachtingscommissarissen en de -agenten, de sleepvaartcommissarissen, de Autobevrachtingsdienst en andere lichamen, instellingen en autoriteiten, aan welk eenige bevoegdheid op het gebied van het vervoers- of verkeerswezen is opgedragen, zijn ondergeschikt aan het Centraal Transport-Bureau," schreef De Gelderlander op 1 december 1944. Was het CTB aanvankelijk gevestigd aan de Havenstraat 2 in Eindhoven, later vinden we het terug op het adres Heuvel 95 in Tilburg. Enkele honderden vrachtwagens werden beschikbaar gesteld door de geallieerde legers, daarnaast arriveerden 80 eigen vrachtwagens van het Militair Gezag uit Engeland en nog eens rond de 600 werden er in het bevrijde gebied "gevonden". Dat laatste kunnen we misschien ook lezen als "gevorderd". Op naam van het bureau werden tussen januari en augustus  1945 maar liefst 1608 kentekens geregistreerd!

Een aantal van die vrachtwagens werd verhuurd aan vervoersmaatschappijen, om te worden ingezet als bus of voor vrachtdiensten.

Bron: gegevens Kees van Schenk Brill
KENTEKEN MAATSCHAPPIJ VOERTUIG CAPACITEIT BEGIN HUUR EIND HUUR BESTEMMING
N-61614 LTM 443 Dodge Legertruck 1944 27 pers. maart 1945 okt. 1945  
N-61617 LTM 446 Dodge Legertruck 1944 27 pers. maart 1945 ?  
N-61619 LTM 448 Dodge Legertruck 1944 27 pers. maart 1945 okt. 1945  
N-61627 LTM 459 Dodge Legertruck 1944 27 pers. sept. 1945 ?  
N-61628 LTM Dodge Legertruck 1944 27 pers. juni 1945 juli 1945  
N-61953 LTM Commer Legertruck 1944 27 pers. juli 1945 sept. 1945  
N-62352 LTM 411 Dodge Legertruck 1944 27 pers. 1945 ?  
N-62356 LTM Dodge Legertruck 1944 27 pers. sept. 1945 ?  
N-62701 MBS 5 Dodge Legertruck 1944 26 pers. juli 1945 mei 1946 MBS 5 (N 233) (P-29843)
N-62702 MBS 6 Dodge Legertruck 1944 26 pers. juli 1945 mei 1946 MBS 6 (N 234) (P-39470)
N-62793 MBS 7 Dodge Legertruck 1944 26 pers. juli 1945 mei 1946 MBS 7
             
N-61542 BBA 506 Dodge vrachtauto 1944 3,5 ton maart 1945 1946 BBA 506 met behoud van kenteken
N-61546 BBA 507 Dodge vrachtauto 1944 3,5 ton maart 1945 1946 BBA 507 met behoud van kenteken
N-61547 BBA 508 Dodge vrachtauto 1944 3,5 ton maart 1945 1946 BBA 508 met behoud van kenteken
N-61574 BBA 510 Dodge vrachtauto 1944 3,5 ton maart 1945 1946 BBA 510 met behoud van kenteken
N-61576 BBA 511 Dodge vrachtauto 1944 3,5 ton maart 1945 1946 BBA 511 met behoud van kenteken
N-61586 BBA 512 Dodge vrachtauto 1944 3,5 ton maart 1945 1946 BBA 512 met behoud van kenteken
N-61588 BBA 513 Dodge vrachtauto 1944 3,5 ton maart 1945 1946 BBA 513 met behoud van kenteken
N-61589 BBA 514 Dodge vrachtauto 1944 3,5 ton maart 1945 1946 BBA 514 met behoud van kenteken

LTM is de Limburgse Tramweg Maatschappij te Heerlen, MBS is de Maas Buurt Spoorweg te Gennep en BBA de Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten te Breda.

Bronnen

Gegevens Kees van Schenk Brill
De Gelderlander van 1 december 1944 (Delpher)
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 10a, tweede helft, 's-Gravenhage 1980

Foto 1: Stadsarchief Breda, collectie BBA Foto-archief, fotonummer BBA13140
Foto 2: Bron: website Gennepnu.nl

Door bezoekers

Reageer