N-37157

Uitgegeven in 1933

F. van den Brandt

Stationstraat 51 Boxtel verstrekt 1933

Aanvullende informatie

Toen de Duitse bezetting van ons land compleet was, bleek de Chevrolet van Van den Brandt verdwenen te zijn. Het was een van de ruim 200 motoren en auto's die alleen al in Brabant vermist werden. Vaak waren ze gevorderd door militairen van de strijdende partijen. De ANWB publiceerde in de zomer en het najaar lijsten van deze vermiste voertuigen. De Chevrolet staat op de zevende lijst.

Bron: De Kampioen van 3 augustus 1940

Door bezoekers

De naam F. van den Brand is hier verkeerd geschreven en moet zijn F. van den Brandt. Franciscus van den Brandt had een smederij aan de Stationsstraat in Boxtel. Zijn zonen waren ook kentekenhouders.

@ JP de Jong. Je hebt gelijk Brandt met dt staat ook in het woningregister van de gemeente Boxtel op dit adres. We hebben de gegevens aangepast.

Reageer