Victoria voor de Binnenlandse Strijdkrachten

Maar klopt de naam wel?

door Redactie op 19 april 2022
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 8
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 8

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen.

In het archief van de Districts Militaire Commissaris (DMC) van Bergen op Zoom zit een brief van de Commandant van het IV Bat. S.N.B.S. - de Binnenlandse Strijdkrachten - aan de DMC van 17 januari 1945, met daarin een opsomming van de "automobielen en motorrijwielen" die zijn battaljon in gebruik heeft. Daarop staat een Victoria van J. van Laarhoven uit Bergen op Zoom, gevorderd door de commandant van IV Bat. In Bergen op Zoom vinden we tot en met 1945 geen  kentekens op naam van J. van Laarhoven, wel op naam van F. van Laarhoven. Zou het om een typefout gaan?

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv.nr. 338 (scan 8)

Kentekens bij deze vraag

N-60638N-60639N-60640

Door bezoekers

Reageer