Gevorderd door de A.B.D.

BMW van W. Appels voor de Binnenlandse Strijdkrachten

door Redactie op 12 april 2022
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 8
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 8

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen.

In het archief van de Districts Militaire Commissaris (DMC) van Bergen op Zoom zit een brief van de Commandant van het IV Bat. S.N.B.S. - de Binnenlandse Strijdkrachten - aan de DMC van 17 januari 1945, met daarin een opsomming van de "automobielen en motorrijwielen" die zijn battaljon in gebruik heeft. Daarop staat een BMW van W. Appels uit Bergen op Zoom, toegewezen door de A.B.D. (Autobevrachtingsdienst). Appels had in 1945 twee kentekens, maar wat het nummer van het gevorderde voertuig was staat er helaas niet bij.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv.nr. 338 (scan 8)

Kentekens bij deze vraag

N-16802N-44272

Door bezoekers

Het gaat hier waarschijnlijk om een BMW motorfiets. Willem Appels had nl een fiets- en motorrijwielzaak in Bergen op Zoom. Hij was onder meer agent van F.N. en DKW motoren, blijkt uit krantenadvertenties. In het ondersted deel van het MG lijstje staan meer motoren, zoals de Harley Davidson.

Dank voor de aaanvulling, JP de Jong. Het klinkt heel aannemelijk. Uit de tekst boven blijkt ook dat het gaat om zowel auto's als motoren.

Reageer