Van Malmberg...

of toch van Jan Rabou

door Ruud en Mieke van Gestel-Gielisse op 5 oktober 2015

op weg naar Namen, 1935 (Collectie R. en M. van Gestel-Gielisse)Jan Rabou was in de jaren dertig van de vorige eeuw, en misschien al eerder, in het bezit van een of meerdere auto’s. Hij was in die tijd vertegenwoordiger bij Uitgeverij Malmberg te ‘s-Hertogenbosch.

In zijn functie diende hij de producten van zijn werkgever aan te prijzen bij de besturen van waarschijnlijk alleen katholieke scholen. Het waren de “blinde landkaarten” ofwel de kaarten met alleen maar rode rondjes of rode vlekken als er sprake was van een hoofdstad of een minder belangrijke plaats.

Verder waren er de kaarten met geschiedenisvoorstellingen, of bijbelverhalen, en allerlei andere schoolartikelen die tot het assortiment van de uitgever behoorden. Zo diende Ria, het enige kind van Jan Rabou, veel leesboeken van deze uitgever voor haar vader te lezen, zodat hij in staat was met het beknopte uittreksel een boek te beschrijven bij zijn klanten. Ria heeft als tienermeisje veel moeten of mogen lezen.

Brussel, 1935 (Collectie R. en M. van Gestel-Gielisse)Vooraan in de jaren twintig woonde het gezin Rabou-Henskens aan de Prinsegracht in Den Haag, boven een kantoor van de Uitgeverij Malmberg. Later is het gezin teruggekeerd naar ‘s-Hertogenbosch. Als gezin woonden zij in deze laatste periode in de van Noremborghstraat.

Het is ons niet bekend of opa Jan ooit eigenaar is geweest van de auto’s die hij heeft mogen berijden, of dat er in zijn tijd al sprake was van auto’s die werden “geleased”. Wel is ons bekend dat oma Door Rabou-Henskens van konijnenvellen een isolatiezak in elkaar knutselde om de voeten van haar echtgenoot te beschermen tegen de winterse temperaturen wanneer er weer een reis was ingepland naar Maastricht in het ook voor die tijd “uiterste” zuiden. Bij Dinant, 1936 (Collectie R. en M. van Gestel-Gielisse) De auto’s hadden waarschijnlijk geen goede verwarming. Het was dan ook een reis van enkele dagen met een hotelovernachting.

Foto 1. Op weg naar Namen (België), 5 augustus 1935. Op de voorgrond: Ria Gielisse-Rabou, de moeder van Mieke. Wie er op de achtergrond te zien is weten niet zeker.
Foto 2. Brussel. V.l.n.r. Jo Rabou-Henskens, nichtje uit Brussel, Door Rabou-Henskens. Jo en Door waren twee zussen, die getrouwd waren met twee broers: Jo Henskens met Louis Rabou en Door Henskens met Jan Rabou.
Foto 3. De nauwe doorgang bij Dinant, 1936. V.l.n.r.: Toon Rabou (broer van Jan), Jan Rabou (onze opa), onbekend.

Door bezoekers

Leuk om te lezen ! Mijn grootvader Joannes Lemmens werkte in dezelfde periode ook voor uitgeverij Theulings/malmberg en was bevriend met de familie Rabou. Ook het gezin Lemmens woonde in Den Haag en verhuisde eveneens later naar 's-Hertogenbosch. Joannes bezocht meerdere keren voor de uitgeverij de Leipziger Buchmesse. De laatste keer liep hij daar een longontsteking op en overleed aan de gevolgen daarvan in 1940 in 's-Hertogenbosch.

Reageer