Geen auto, dan ook geen schoenen

Ijzerhandel Mortier heeft een auto nodig

door Redactie op 7 juni 2022
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 612
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 612

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 613
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 613

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen.

Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 611
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 611

De groothandel in ijzerwaren en schoenfournituren van I. C. Mortier uit Waalwijk is volgens eigen zeggen de grootste grossier in het land van benodigdheden voor de schoenindustrie. Met materialen die hij in België had ingekocht was hij in staat geweest om de schoenindustrie in bevrijd Nederland te blijven voorzien van materialen, maar nu de vraag uit heel Nederland toenam en zijn auto door het Militair Gezag was gevorderd dreigt dat niet meer te gaan lukken. Dan zouden er geen schoenen meer geproduceerd kunnen worden. Daarom stuurt hij op 13 mei 1945 een brief aan Eerste luitenant Vermeulen van de garage van het Militair Gezag in Tilburg. De brief gaat vergezeld van een afschrift van een verklaring van het Rijksbureau voor Huiden en Leder aan de Rijksverkeersinspectie in Den Bosch, dat Mortier dringen behoefte heeft aan een personenauto en een vergunning om ermee te mogen rijden.

Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 614
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 614

Maar Tilburg is niet het juiste adres en het verzoek wordt doorgestuurd naar het bureau van de Militair Commissaris in Den Bosch. Bij de afdeling Transport wordt I.C. Mortier op de lijst Aanvragen personenauto's geplaatst. En inderdaad zien we de aanvraag terug op een lijst van aangevraagde auto's van 6 juli 1945. De urgentieverklaring van het Rijksbureau voor Huiden en Leder wordt, volgens een aantekening, doorgestuurd naar de Rijksverkeersinspectie.

Van I.C. Mortier zijn twee kentekens bekend.

Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 619
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 619
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 568
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 568

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv. nr. 471, scans 611 t/m 619 en 568

Kentekens bij dit verhaal

N-15951N-26492

Door bezoekers

Reageer