N-63921

Uitgegeven in 1945

J.P. Noordermeer

Graafscheweg 241 F 's-Hertogenbosch verstrekt 1945

Aanvullende informatie

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen.

Op 28 mei 1945 verzoekt het hoofd van de afdeling Transport van de Dictricts Militaire Commissaris in  's-Hertogenbosch de Bossche gemeentepolitie om een onderzoek in te stellen naar de auto, die de directeur van de Keuringsdienst van Waren wil laten registreren. Hij zou die gekocht hebben van J.D. Noordermeer en het zou gaan om een uit Duitsland gesmokkelde auto.

Uit het rapport van de recherche blijkt echter dat de auto, een grijs-groene Opel uit 1938, niet van Johannes Petrus Noordermeer was, maar van zijn zoon, Johannes Dionisius Noordermeer. En die heeft hem in 1941 gekocht in Den Haag, waarna de auto is verstopt in Schaijk. Johannes Dionisius is in dienst getreden bij de geallieerden en heeft de auto meegenomen naar Duitsland. Tijdens een verlof heeft hij hem op aandringen van directeur Imhof van de Keuringsdienst van Waren verkocht.

De familie Noordermeer was in de oorlog "100% Nederlander", schrijft de rapporteur. Hij heeft de indruk dat het verhaal klopt. Toch vraagt het Militair Gezag nog om een onderzoek naar de verblijfplaats van de auto in Schaijk tijdens de bezetting.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv. nr. 471, scans 368, 352, 353 en 354

Door bezoekers

Reageer