N-57467

Uitgegeven in 1940

T. J. Sanders

G 31 Rosmalen verstrekt 1940

Aanvullende informatie

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen.

De auto van Th.J. Sanders uit Rosmalen is gevorderd. Zijn auto staat op een lijst, gedateerd 18 april 1945, van resultaten van vordering van kapitein Kouwenhoven, de transportofficier van het Provinciale Militaire Gezag. Uit een andere, ongedateerde lijst blijkt dat het gaat om een "Fiat two-seater", die in handen is gesteld van "Smit, Voedselvoorz. Land van Heusden en Altena." Maar Sanders laat het er niet bij zitten. Hij heeft een reparatie-inrichting voor landbouwmachines, dorskasten, maaimachines enz. en zijn bedrijf is daarmee van belang voor de voedselvoorziening. Hij schrijft een brief aan de commandant van Sectie VII (dat is de afdeling Transport) van de Districts Militaire Commandant in 's-Hertogenbosch, die hij vergezeld doet gaan van een verklaring van J.A. Vollaars van Bureau Grondstoffen in Tilburg. Majoor Kuipers, hoofd van de afdeling Algemene Zaken van het Militair Gezag, geeft de Dsitricts Militaire Commissaris in Den Bosch toestemming om, als hij dat wenst, de auto aan Sanders terug te geven. Of hij naar aanleiding van zijn verzoek zijn auto terug heeft gekregen blijkt niet uit het dossier.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv. nr. 471, scans 431, 575, 667, 665 en 664

Door bezoekers

Reageer