N-50260

Uitgegeven in 1938

L. Joh. A. Beuken

Antwerpschestraat 31 Bergen op Zoom verstrekt 1938

Aanvullende informatie

Foto: Chevrolet 1938 van de heer Beuken na een auto-ongeval te Bergen op Zoom, 1940-1950. Bron: Historisch Centrum het Markiezenhof, fotonr. RVED031.

Door bezoekers

Geen 1938 maar 1935

Reageer