N-462

Uitgegeven in 1906

Marinus van Osch

Willem II-straat 4 Tilburg verstrekt 1906

M. van Osch

Tilburg vervallen 1939

A.M.B. van Osch

Willem-II-straat 6 B Tilburg verstrekt 1939

Door bezoekers

N- 462 is v AMB van Osch. Dit was mijn vader
Mijn vraag is wij haden ook N 56 ik heb de numerplaaten
Nog en wij haden ook N 1422 maar dat klopt niet in de lijst
Hoe kan dat. Gr M v Osch. Achter de molen 108
Etten-Leur. 48-73-GZ. Graag reactie. Bedankt.

@ M. van Osch. De bron van deze gegevens zijn lijsten, die de ANWB uitgaf van vervallen en uitgegeven nummerbewijzen. Die zijn gebaseerd op een provinciale administratie, die in Noord-Brabant helaas verloren is gegaan. De nummerbewijzen waren gebonden aan een persoon of bedrijf, niet aan een specifiek voertuig. Als het nummerbewijs werd ingeleverd, dan kon hetzelfde nummer opnieuw worden uitgegeven. U ziet dit hierboven: het nummerbewijs is in 1906 uitgegeven aan M. van Osch, die het in 1939 heeft ingeleverd (of mogelijk was hij overleden), waarna het opnieuw is uitgegeven aan M.B.A. van Osch. Iets dergelijks zou een verklaring kunnen voor de N-1422. Daarvan is bekend, dat de registratie op naam van Trugg in 1940 vervallen is. Alleen is dan de uitgave op naam van Van Osch blijkbaar niet in de ANWB-lijsten terechtgekomen. We weten dat dat vaker gebeurd moet zijn, maar bij ontbreken van de oorspronkelijke administratie is dat niet meer na te gaan. Tenzij er een nummerbewijs opduikt, of bijvoorbeeld een lijst van te vorderen auto's uit een gemeentearchief, met daarbij de naam van de eigenaar. De nummerplaten zelf zeggen in dit verband minder, want nadat de landelijke kentekens zijn ingevoerd zullen veel mensen niet aan het bezit daarvan hebben gehecht.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet

Geachte heer Van Osch
Kijk ook eens op N-970. Daar ziet U een Sava die bij U in onderhoud was.
Maar wat veel leuker is er staan ook nog familieleden van U op.

Reageer