N-46164

Uitgegeven in 1936

Th. W. H. Zeelen

Wanroyscheweg C 151 Mill en Sint Hubert verstrekt 1936

Door bezoekers

Th. W. H, Zeelen was mijn grootvader van moederszijde. Theodorus Wilhelmus Hubertus Zeelen oftewel Theo was eerst ambtenaar en later districtshoofd van de Plantenziektenkundige Dienst met als standplaats Mill, alwaar hij ook kantoor aan huis hield. Opa deed z'n visites aan de (met name) boeren en tuinders op een motor. Wat voor type dat was, is mij niet bekend. Maar genoemd kenteken N-46164 moet dus van zijn motor geweest zijn.

In aanvulling op bovenstaande: gedurende de oorlog raakte mijn opa zijn motor kwijt. Na de bevrijding in 1944/1945 kreeg hij ten behoeve van zijn werk de beschikking over een Harley Davidson van het Amerikaanse leger. Omdat kentekens in die tijd persoonsgebonden waren en niet gekoppeld aan een voertuig, zal genoemde Harley waarschijnlijk ook bovengenoemd kenteken gehad hebben.

@ C.T.G.E. Engels. Dank voor de boeiende informatie. Het is inderdaad waarschijnlijk, dat ook de Harley op dit kenteken heeft gestaan. De Plantenziektekundige Dienst lijkt geen eigen kentekens te hebben gehad.

Reageer