N-44900

Uitgegeven in 1936

B. A. W. Pols

Veestraat 37 Helmond verstrekt 1936

Aanvullende informatie

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen.

In Helmond maakt de Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits Maatschappij (PNEM) gebruik van een DKW van schoenwinkelier Pols uit Helmond. Maar die heeft een aanrijding gehad, waardoor hij een tijdlang niet gebruikt kon worden. Inmiddels is hij gerepareerd, maar het blijkt, dat Pols hem niet opnieuw heeft aangegeven. Daarom vraagt de PNEM een aangifteformulier aan bij de Districts Militaire Commissaris (DMC) in Den Bosch. Maar helaas: Helmond valt onder de DMC in Eindhoven. En dat krijgt de PNEM dus ook als antwoord.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv. nr. 471, scans 443, 444 en 445

Door bezoekers

Reageer