N-43413

Uitgegeven in 1936

V. J. J. M. Asselbergs

Stationsstraat A. 212 Veghel verstrekt 1936

Aanvullende informatie

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen.

Op 30 maart 1945 schrijft de Veghelse tabaks- en drankenhandelaar Vic. Asselbergs een brief aan de afdeling Transport van de District Militaire Commissaris in Den Bosch. Daarin beschrijft hij hoe hij in september 1944 de beschikking had over een auto met kenteken N-60588. Dat was niet zijn eigen nummer, maar stond op naam van J. Pennings. De auto werd volgens de brief in het geheim gebruikt voor de bevoorrading van onderduikers en gijzelaars in Sint-Michielsgestel. De politie wist van het bestaan ervan. De verborgen auto werd echter ontdekt door twee Veghelse jongemannen, die hem uitleverden aan de Duitsers. En nu zit Asselbergs dus zonder vervoer voor zijn bedrijf. Daarom vraagt hij om toewijzing van een auto.

Op naam van V.J.J.M. Asselbergs in Veghel is overigens in 1936 kenteken N-43413 afgegeven. Maar blijkbaar was dit nummerbewijs in 1944 niet (meer) in gebruik.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv. nr. 471, scans 514 en 515

Door bezoekers

Reageer