N-40121

Uitgegeven in 1934

M. Habraken

Valkenwaardscheweg 57 Steenbergen verstrekt 1934

Aanvullende informatie

Foto 1

Het was helaas niet altijd feest met kenteken N-40121. In 1935 was de auto betrokken bij een treurig ongeluk in Gize-Rijen. Het Eindhovens Dagblad schreef daarover op 24 december van dat jaar. Hieronder de tekst van dat artikel.

Treurig Auto-ongeluk te Gilze-Rijen

Acht van de inzittenden min of meer ernstig gewond. — Twee kinderen aan de gevolgen overleden.

Gistermorgen om half 2 is op den Tilburgschen weg te Breda nabij café „Planken Wammes" een ernstig auto-ongeluk gebeurd. Uit de richting Breda reed 'n tractor met aanhangwagen, die ter plaatse moest uitwijken voor een boerenkar en door de gladheid van den weg plotseling dwars over den weg kwam te staan. Op hetzelfde oogenblik naderde uit de richting Tilburg een luxe auto, waarin gezeten waren ir. Los uit Aalst met echtgenoote, zes kinderen en een chauffeur, op weg naar Leiden, ter viering van het Kerstfeest.

Met een verschrikkelijken slag vloog de auto op den tractor en werd geheel vernield. Direct toegeschoten hulp waarschuwde dr. Hoek uit Gilze, die de eerste hulp verleende. Alle inzittenden waren min of meer ernstig gewond. Van de kinderen, waarvan de leeftijd varieerde van 2—10 jaar, kon 'n drietal, na verbonden te zijn, naar familie te Tilburg worden overgebracht. De overige drie ernstig gewonde kinderen werden naar het St. Ignatius-Ziekenhuis te Breda overgebracht, waar bij aankomst reeds een der kinderen bleek te zijn overleden. Een tweede overleed terwijl het uit de ziekenauto naar de ziekenzaal werd overgebracht. De vader, die eveneens ernstig verwond was, werd naar hetzelfde ziekenhuis vervoerd. Ook de moeder, hoewel niet gewond, moest daar worden opgenomen, daar zij in zeer overspannen toestand verkeerde. Met een particulieren wagen werd de chauffeur, die eveneens ernstige verwondingen had bekomen, naar Breda overgebracht.

Omtrent het ongeluk bij Gilze Rijen vernemen wij nader dat ir. Los uit Eindhoven niet zelf den wagen bestuurde, doch de chauffeur, die met matige snelheid reed. Bij het passeeren van een paard en wagen, kwam hierachter plotseling de tractor te voorschijn, die eveneens wilde passeeren, waardoor een botsing onvermijdelijk was. De beide kinderen, die naast den chauffeur zaten, werden door den schok ernstig gewond met het bekende noodlottige gevolg. De andere inzittenden liepen slechts lichte verwondingen op. Nog nader vernemen wij, dat bet ongeluk te wijten is aan de vrachtauto, die plotseling achter de boerenkar te voorschijn kwam, zoodat een aanrijding onvermijdelijk was. De chauffeur was de 20-jarige Piet Habraken, zoon van den expediteur Mart. Habraken, Valkenswaardscheweg 57 te Aalst.

Paul Vlemmings

Foto 2

  De N-40121 in de Goudbergstraat te Aalst-Waalre rond 1952.

Bron: Archief Stichting Waalres Erfgoed.

Stichting Waalres Erfgoed

Door bezoekers

Wij hebben een foto gevonden van deze auto rijdend in de Goudbergstraat te Aalst Gemeente Waalre.
Vermoedelijk gebruikt voor de gouden bruiloft van de Fam. Evert van de Goor wonende in de Goudbergstraat 33 te Aalst-Waalre.
Foto volgt zo spoedig mogelijk.
Met vriendelijke groeten
Jan Nillesen en Gerrit Grit

@Stichting Waalres Erfgoed. Fijn dat jullie aan ons denken! We zullen de foto met alle plezier plaatsen.
Met vriendelijke groet

De auto is een Auburn 1932

Reageer