N-28445

Uitgegeven in 1930

N.V. van Wagenberg Festen's Ind. En Handel

Vlijmen verstrekt 1930

Aanvullende informatie

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen.

We treffen de auto van Van Wagenberg Festen aan op een resultatenlijst van van vorderingen van 18 april 1945. "Rijd (!) voor Capt.B.2 Plan, lid van College Commissarissen, wordt gevorderd," luidt de wat cryptische notering.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv. nr. 471, scan 431

Door bezoekers

Reageer