N-21708

Uitgegeven in 1928

C.P.A.N. van Dongen

Wilhelminasingel 46 Breda verstrekt 1928

Aanvullende informatie

Begrafenisstoet van de Bredase commissaris van politie B.H.A. Mijjer, Wilhelminapark, 29 januari 1937.

Bron: collectie Stadsarchief Breda, fotonummer 19932591

De wagen met dit kenteken werd tussen 1951 en 1956 ook gefotografeerd in de Claudius Prinsenlaan in Breda. Het is de wagen op het zebrapad rechts op de foto, die om reden van auteursrechten hier niet mag worden getoond.

Foto: B. van Gils. Bron: stadsarchief Breda, fotonr. 19610251

Jan van Weert

 

Door bezoekers

Een foto van een auto met dit kenteken is ook te zien onder deze link

Jan van Weert

Het volgende over deze begrafenisstoet is geciteerd uit de Bredasche Courant van 29 januari 1937: "Plechtige Uitvaart B. A. H. Commissaris van Politie Mijjer
Een bemind chef wordt ten grave gedragen
OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING.
In de R.K. Kerk van het H. Hart aan de Baronielaan had hedenmorgen onder overweldigende belangstelling de plechtige uitvaart plaats van het stoffelijk overschot van den overleden, den heer B. A. H. Mijjer.
De rouwstoet werd samengesteld bij het St. Ignatius ziekenhuis, waar de heer Mijjer overleed. Voorop ging het Politie Harmonie Gezelschap, dat treurmuziek ten gehoore bracht. Hierachter volgde een auto met den plaatsvervangend Commissaris van Politie, den heer Mansvelt, gevolgd door het geheele Bredasche politiecorps.
Onmiddellijk hierop kwam de auto met het stoffelijk overschot, waarbij inspecteurs van politie als slippendragers fungeerden.
Achter de rouwauto volgden deputaties van de militaire politie, de Rijksveldwacht, de Kon. Marechaussee, alsmede van de gemeentepolitie uit Tilburg, Roosendaal, Bergen op Zoom en Ginneken. Voorts deputaties van de afd. Breda, Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom van den Alg. Ned. Politiebond en van den R.K. Politiebond St. Michaël, allen met rouw-omfloerste vaandels.
Na de auto's met de naaste familieleden volgden een aantal auto's waarin o.m. gezeten waren burgemeester B. W. Th. Van Slobbe met den gemeentesecretaris Mr. Ph. van Woensel, alle directeuren van bedrijven en hoofden van dienst enz. enz."

Dat zal een indrukwekkende stoet geweest zijn, Ad! Bedankt voor je uitvoerige informatie.

Reageer