N-16372

Uitgegeven in 1926

L.J.H. Boomaars

Prins Hendrikstraat 130 Ginneken verstrekt 1926

Aanvullende informatie

"ECHT AMERIKAANSCH," luidt de kop onder de foto. Het artikel vervolgt: "De beide paarden van den Heer Joh. Dibbits te Breda, LADY LOOCKY en PRINCESS OF ENGLAND, betreden haar salonrijtuig, teneinde de reis naar eender vele Concoursen, waaraan zij deelnemen, aan te vangen. Het rijtuig is ingericht voor stalling van de beide Hackneys en kan bovendien nog 3 concourswagentjes, tuigen en gereedschappen bevatten." Dibbits was een van de oprichters van de Caramel- en toffeefabriek Lonca,  op de oplegger staat de volledige naam London Caramel Works, die later Lonka zou gaan heten.

De trekker voor dit luxe paardenvervoer is niet van Dibbits, maar van verhuisbedrijf Louis Boomaars. Achterop de cabine is het kenteken N-16372 te zien.

Bron: Paard en paardenwereld van 20 augustus 1931

Met dank aan Albert Koops voor de tip.

Door bezoekers

Reageer