N-12528

Uitgegeven in 1924

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Eindhoven verstrekt 1924

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Eindhoven vervallen 1935

A.P. v.d. Wiel

Mathildelaan 19 Eindhoven verstrekt 1935

Door bezoekers

Reageer