Zebregs Expeditie

Onleesbaar kenteken

door Krelis Swaans op 19 september 2019
Bij het café en expeditiebedrijf (coll. HKK Klein-Hasselt)
Ford AA bij het café en expeditiebe-
drijf (coll. HKK Klein-Hasselt)

Mijn opa, Jac Zebregs, was expediteur en koffiehuishouder van café 'Tramstation' aan het Wilhelminapark 133 te Tilburg. Ook zijn zonen Sjef en Harry waren werkzaam in het bedrijf. De oorsprong van het bedrijf begint rond 1880. Toen had Hendrik Zebregs een boerenbedrijf, maar daarnaast verrichtte hij diensten met paard en wagen. Hij vervoerde o.a. voor de textielfabriek van Christje Mommers, het huidige Textielmuseum, de steenkolen vanaf het station Tilburg naar de fabriek in de Goirkestraat. In 1881 met de komst van de tram Waalwijk Tilburg vv werd hem gevraagd ook een koffiehuis te beginnen en zo geschiedde. Hierdoor ontstaat de activiteit, landbouwer, vervoerder en koffiehuishouder. De toekomst voor zijn opvolger(s) was verzekerd.

Maar rond dat koffiehuis ontstond ook een stuk sociaal leven o.a. bijv De handboog, de duivensport etc. Op zondagen na de hoogmis werden hier de zakelijke contacten onderhouden.

Jac Zebregs (vader) had vier zonen waarvan de jongste slechts zes jaar oud werd. Harrie en Sjef zijn opgegroeid in het bedrijf van vader, maar zijn later ieder voor zichzelf begonnen.

Bron: Adresboek Tilburg, 1943
Bron: Adresboek Tilburg, 1943

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg het Wilhelminapark  de naam Noorderpark. In het adresboek van Tilburg 1943 staan:

  • Zebregs Jacobus (vader Jac 1882-1964) caféhouder en expediteur, Noorderpark 133, tel. 6815;
  • Zebregs Henricus Martinus (Harrie 1885-1956), Zebregs, expediteur, Noorderpark 134, tel. 6986. Broer van Jac Zebregs;
  • Zebregts Michael Maria Zebregs (geb. 1881) die een boerderij had in de Kuiperstraat eveneens expediteur was en later op hetzelfde adres een kolenhandel. Die werd overgenomen door zijn zoon Michael (Sjel). Door een verschrijving is er een "C" toegevoegd, het zijn allen broers.
Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant 19 feb. 1943
Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant
19 feb. 1943

Op 19 februari 1943 verschijnt in de Nieuwe Tilburgsche Courant een bericht over de overname van het bedrijf.

Kinderen van Jac Zebregs, die ook expediteur waren:

  • Josephus Petrus Maria Zebregs (zoon Sjef 1913-1998) expediteur, Bedrijf in de Bisschop Zwijsenstraat 103, tel. 5767, tevens woonadres;
  • Adrianus Joannes Josephus Zebregs (zoon André 1914-1962), expediteur Noorderpark 133, tel. 6815. André was monteur en chauffeur en heeft later het cafe van vader overgenomen;
  • Henricus Josephus Michaël Jacobus Zebregs (zoon Harrie 1911-1988), bedrijf was gevestigd Noorderpark 133. Woonadres expediteur Spoordijk 44, later Goirkestraat
Bij wijnhandel Kerstens aan de Spoorlaan (coll. HKK Klein-Hasselt)
Bij wijnhandel Kerstens aan de
Spoorlaan (coll. HKK Klein-Hasselt)

Er zijn foto's bekend van vrachtwagens van het expeditiebedrijf, waarop de kentekens helemaal of deels zichtbaar zijn (zie elders op deze website). Maar op de beide foto's bij dit verhaal is dat niet het geval. Op de ene zien we café Tramstation met een vrachtwagen [aanvulling: AA Ford van  bouwjaar 1928; zie reactie hieronder. Red.] voor de deur en een achter het gebouw. Op de andere wordt een vrachtwagen geladen of gelost bij André Kerstens Wijnhandel aan de Spoorlaan in Tilburg.

Bron foto's: collectie Heemkunde Klein-Hasselt

Door bezoekers

Ik weet niet of dit U verder helpt maar de vrachtauto is een AA Ford van het bouwjaar 1928

@ Christ van Haandel. Niet voor wat betreft het kenteken natuurlijk, maar wel over de auto. Dus evengoed bedankt, we hebben de informatie hierboven ook toegevoegd.

Reageer