Bodedienst Korsman uit Werkendam

door Rien Wols op 12 februari 2018

In het boek van Chris Baggerman e.a. (red.), Werkendam en haar inwoners rond 1940 (Werkendam, Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a., 2017) staat p. 368 een foto van Dirk Korsman met zijn bestelwagen van de bodedienst die hij onderhield tussen Werkendam, Dordrecht en Rotterdam. De foto dateert uit 1926 [correctie: eind jaren dertig. Zie reactie hieronder. Red.], en maar enkele jaren later zou Korsman overlijden. Korsman had twee kentekens op zijn naam staan: N-32674 en N-43171. De vraag is nu welke van deze twee (vracht)wagens de auto op de foto is. Het kenteken is vrij lastig te lezen. Onze keus zou het eerste nummer zijn (N-32674), maar wie scherper kan kijken (of meer informatie heeft), die is van harte welkom om hier te reageren.

Aanvulling 27 juli 2018

Uit alle reacties wordt duidelijk, dat de wagen al het kenteken draagt van Van Vuuren, die het bedrijf van Dirk Korsman had overgenomen. De puzzel is daarmee opgelost.

Met dank aan alle reageerders.

Kentekens bij deze vraag

N-32674N-43171N-52227

Door bezoekers

Volgens mij staat er N-52227... ook uit Werkendam. Zou M. van Vuuren de carrosseriebouwer zijn geweest?

@Albert Koops, dat was ook mijn eerste gedachte. Het kenteken is N-52227.
Het kan natuurlijk ook zijn dat op enig moment het kenteken van Van Vuuren overgegaan is naar Korsman maar dat dit (nog) nergens vastgesteld is en dat de bodedienst dus op enig moment in ieder geval 3 kentekens op haar naam had.

@Jan van Weert, dat is zeker een mogelijkheid, maar volgens de tekst is Korsman enkele jaren later overleden, dan lijkt een derde kenteken wel minder aannemelijk. Misschien dat in het boek ook M. van Vuuren is vermeldt?

Je kunt natuurlijk ook een vraagteken zetten bij het jaartal 1926. De N-32674 is uitgegeven in 1932 en N-43171 in 1935! Wellicht dat iemand die het boek in zijn bezit heeft daar zijn licht over kan laten schijnen. Daar wachten we dan maar op.

Mijn opa was de Dirk Korsman die met zijn bestelwagen een bodedienst onderhield tussen Werkendam, Dordrecht en Rotterdam.
De foto dateert niet uit 1926, maar uit ca. 1936.
Dit gegeven zal waarschijnlijk jullie vraagstuk oplossen vwb het kenteken.
Het kentekennummer is bij mij niet bekend
Deze bodedienst is ca. in 1937 overgedragen aan M. van Vuuren.
Mijn opa is in 1938 overladen.

met vr.gr. Dick Korsman, Werkendam

@ Dick Korsman. Bedankt voor het door geven van het juiste jaartal voor wat betreft de foto. En uit uw verhaal wordt ook de link met Van Vuuren duidelijk. Echter, het feit dat door Albert Koops en mij geconstateerd is, namelijk dat het kenteken N-52227 op deze vrachtauto zit roept dan toch weer vraagtekens op! Dit kenteken is namelijk pas in 1939 uit gegeven! Bent u er zeker van dat het inderdaad uw opa is die op de foto staat?

#Jan van Weert, Ik ben er absoluut zeker van dat mijn opa op de foto staat.
Dit is de enige foto die we van hem hebben met zijn vrachtauto.
Door navraag blijkt dat ik mij heb vergist in het jaar waarin hij is gestorven, mijn opa is overleden in 1939.
Deze foto is waarschijnlijk genomen tijdens de overdracht van zijn bedrijf aan Van Vuuren. Dat zou betekenen dat de foto ook in 1939 is genomen enkele weken voor het overlijden van Dirk Korsman.
Mijn opa was ernstig ziek en moest zsm zijn bedrijf van de hand doen, Van Vuuren heeft het toen overgenomen.
De naam op de vrachtauto is daarna gewijzigd in "Van Vuuren Bodedienst".
Dit is wat ik heb kunnen achterhalen vwb deze zaak. Hopelijk is het raadsel nu opgelost.

met vr.gr. Dick Korsman, Werkendam

Bedankt, heren. De informatie en de foto staan nu ook bij N-52227.

Reageer