Rijksnummers

De situatie tussen 1898 en 1906

door Rien Wols op 10 november 2014

Rijksnummer 27, een Renault uit 1903, eigendom van F. Jurgens. Foto ConamVóór de invoering van de provinciale registratie in 1906 bestond er al een landelijk systeem van zogenaamde “vergunningen voor het berijden van rijkswegen”. Dit centrale, landelijke systeem van rijvergunningen ging op 26 april 1898 van start.

De vergunningen kregen een volgnummer, beginnend met 1.  Tot 1906 werden er in totaal 2.065 nummers uitgegeven. Zo’n nummer moest duidelijk zichtbaar aan de voorzijde van het voertuig worden aangebracht, op een nummerplaat van een bepaald minimum formaat. Men kon kiezen voor zwarte letters op een witte achtergrond of voor witte letters op een zwarte ondergrond.

Rijksnummer 749, Den Bosch c. 1910. Er is een overzicht gemaakt van die eerste rijksnummerbewijzen door Ariejan Bos, “Volgnummers der vergunningen voor het berijden van rijkswegen, uitgegeven op naam van een Nederlandse eigenaar”, dat is gepubliceerd in Ariejan Bos e.a., Het paardloze voertuig : de auto in Nederland een eeuw geleden. (Deventer, Kluwer, 1996) p. 272 e.v.  Op de website van de Conam is deze lijst als excelbestand te downloaden. Een werkgroep van de Conam heeft uit allerlei bronnen foto’s verzameld van auto’s die bij de uitgegeven rijvergunningen hebben behoord. Ook dat is te vinden op hun website. De bovenste foto, een Peugeot 1903 (rijksnummer 27) van de Osse fabrikant F. Jurgens is daarvan een voorbeeld. De onderste foto is van Jonkheer B.M.J. van Rijckevorsel in zijn automobiel met rijksnummer 749, ‘s-Hertogenbosch c. 1910,  uit de collectie van het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, fotonr. 0078714.

Kijk waar de vroegste automobilisten in Noord-Brabant woonden op "Automobilisten voor 1906" op de website van het BHIC.

Door bezoekers

Reageer