Garage Central in Tilburg

door Albert Koops op 19 oktober 2016

In maart 1914 verschijnt deze advertentie in het tijdschrift De Revue der Sporten, waarin Aug. Brouwers een Renault limousine te koop aanbiedt. In dezelfde aflevering van het tijdschrift komen we ook nog  deze advertentie tegen van “Auto Garage ‘Central’” uit de Schoolstraat in Tilburg, merkdealer van Nagant. Het gaat in beide gevallen om dezelfde autohandelaar, namelijk Augustinus Maria Martinus Cornelius Brouwers, fabrikantenzoon, die in 1913 een autohandel annex werkplaats had opgezet.

Het tijdschrift wijdde twee maanden later, in mei 1914 een stukje aan deze garage, met foto’s van de werkplaats en een fraaie prent van een Nagant, “gepousseerd door de heer Brouwers”, zoals het onderschrift vermeldt. Op de foto van de showroom zien we links twee auto’s staan met het nummer N-1704, helemaal links een Renault (die van de advertentie?) en daarnaast een Nagant. Er is ook een foto van de werkplaats opgenomen, met enkele auto’s in verschillende staat van onttakeling en helaas zonder leesbaar kenteken.

De garage krijgt in het maartnummer van 1917 nogmaals de aandacht in de Revue der Sporten. Is het een artikel, of toch een advertentie? In lyrische woorden wordt de showroom in kerstsfeer beschreven, waarbij specifiek de vrouwelijke lezer wordt aangesproken. En passant wordt het bedrijf beschreven: verkoop en verhuur van auto's, de werkplaatsen, lakkerij en vulcaniseer-inrichting

 

Kentekens bij dit verhaal

N-1704N-3303N-6700

Door bezoekers

Naar mijn mening dienen ook de kentekens N-3303, in 1918 uitgegeven op naam van Garage Central, en N-6700, in 1931 uitgegeven op naam van AMMC Brouwers, aan dit verhaal toegevoegd te worden.

Je hebt gelijk, Jan. En ze staan er nu bij. Dank voor je tip.

Reageer