Eerste Nederlandse dubbeldekker

De nieuwe bus van Monopol

door Frans Kense op 22 december 2016

DE NIEUWE AUTOBUS met TWEE verdiepingen. (Imperial.)

 collectie Regionaal Archief Tilburg Gistermiddag arriveerde alhier de nieuwe autobus der Monopol-garage met twee verdiepingen, de zogenaamde Imperial, waar in en waar (boven) op langs een wenteltrapje het publiek kan plaats nemen. De eerste bus van dien aard in geheel Nederland, zoals die in Londen en Berlijn (maar dan minder sierlijk als dit nieuwste product onzer nationale industrie) reeds jaren rijden.

Wij maakten gisternamiddag onder leiding der heren Broos en Heijlaerts, een proefrit met deze bus over het gewone traject, dat de bussen maken. Maar alvorens deze proefrit te beginnen, 'hadden wij gelegenheid het voertuig, zowel beneden als boven te bezichtigen. In totaal kan het vervoeren 34 personen (18 boven en 16 beneden).

Beneden is de bus heel gezellig en huiselijk ingericht en boven onderscheidt zij zich in zoverre van oudere Londense en Berlijnse bussen, dat de zitplaatsen recht vooruit en niet zijdelings zijn aangebracht. Ondanks de koude van gister was het heerlijk, (om 't- aardige interessante gezicht) boven in de Imperial plaats te nemen. Wat zal dat in 't warme jaargetijde en ook bij mooi zacht weer in de winter, (belangstelling) trekken!

De proefrit slaagde volkomen: geen enkele stagnatie en niet de minste hinder van elektrische draden of boomtakken. Maar tevoren had de firma het traject nauwkeurig onderzocht en de hoogte gemeten en gecontroleerd. Op de Markt voor 't Stadhuis werd halt gehouden en bezichtigden de burgemeester en wethouder Korteweg het nieuwe voertuig. De burgemeester sprak zijn bijzondere voldoening uit over de inrichting dezer bus.

De carrosserie is gebouwd door de firma W. Lem & Co. te Tilburg. Het schilderwerk is uitgevoerd door de heer Smits, Zomerstraat 8 te Tilburg en het mooie bekleedwerk, fijn in stijl, door E. Rietveld te Tilburg. Alle drie hebben eer van hun werk. De bus wordt voortbewogen door een 10 P. K. Hansa Lloyd motor. Begrijpelijkerwijze trok dit nieuwe voertuig veel belangstelling. Allen, jong en oud, keken naar ‘den hemel’ en de jeugd gilde 't uit van de pret.

Wij wensen de ondernemende firma, (exploitante van onzen gemeentelijke autobusdienst) met dezen nieuwen wagen alle succes.

Bron: Bredasche Courant van zaterdag 21 november 1925. Foto: Regionaal Archief Tilburg, fotonr. 041492

Kenteken bij dit verhaal

N-14215

Door bezoekers

Reageer