Eerlijk duurt het langst

Pleidooi voor een goede vaderlander

door Redactie op 14 juni 2022

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Bron: BHIC, Archief Militair Gezag
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen.

Bron: BHIC, Archief Militair Gezag
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag

Boekandelaar Leo Sikkers - 'Sikkens' zegt het document, maar die woont er geen in Drunen - was tijdens de bezetting een goede vaderlander. Niettemin moest hij toezien hoe zijn auto werd gevorderd, terwijl anderen, die met de Duitsers hadden geheuld, het Militair Gezag een rad voor ogen hadden gedraaid: hun voertuigen werden niet gevorderd. Dat schrijft de Opperwachtmeester Administrateur van het Bureau Zuivering in een notitie over gesprekken op 10 mei 1945. Of het geholpen heeft weten we niet: de Chevrolet van Sikkers staat op een ongedaeerde lijst van auto's die aan de staf van het M.G. in Breda zijn afgeleverd.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv. nr. 471, scans 345 en 591

Kentekens bij dit verhaal

N-9829N-22927

Door bezoekers

De Buick van Loke Marggraff staat ook op de lijst, N-920 of N-1030

Klopt, JP de Jong. Er zijn meer kentekens te herleiden naar deze lijst. We verwerken ze echter in kleine porties en daarbij zoeken we steeds (groepen van) kentekens bij elkaar. Vandaar dat Marggraff er nog niet op staat.

Reageer