Dodelijk ongeval op de Wolvendijk

Paardenkoopman het slachtoffer

door Paul Vlemmings op 16 december 2016

N-34315, Ford In het Eindhovens Dagblad van 13 mei 1933 stond deze foto bij het volgende artikel.

“Weer een doodelijk ongeluk op den Wolvendijk,  'n paardenkoopman het slachtoffer. De Wolvendijk heeft vooral den laatsten tijd wat wegdek betreft, een verdiend ongunstigen naam gekregen. Het is ook meer dan erg in welk een toestand dit gedeelte van ruim honderd meter in een drukke verkeersbaan verkeert. Hier moesten ongelukken gebeuren en ze zijn gebeurd.

Einde vorige week was een juffrouw uit Nuenen het slachtoffer, ditmaal heeft een stadgenoot, gehuwd en vader van twee kinderen, een rit over den Wolvendijk met zijn leven betaald. Over dit droevig ongeluk, waarvan het gerucht Vrijdagmiddag de ronde deed, vernemen wij het volgende.

De 26-jarige paardenkoopman H. W. R. v. W., wonende Laagstraat 128, is in het bezit van een oude Ford waarmee hij er wel eens op uittrok, zonder echter een rijbewijs te hebben of het chauffeeren voldoende meester te zijn. Bij die gelegenheden vergezelde hem dan de 23-jarige werklooze chauffeur D. J. J. V., die ook gistermiddag met den man was uitgereden. Toen het tweetal in Nuenen was en naar Eindhoven terug wilde adviseerde V. den paardenkoopman om den keiweg over Eckart te nemen, doch v. W. gaf den voorkeur aan den asfaltweg via Tongelre, die in den Wolvendijk overgaat.

Zelf nam hij achter het stuur plaats en over Opwetten reed men stadwaarts. Tot zoover ging alles goed, maar toen het wagentje met een snelheid van ruim 40 K.M. het slechte weggedeelte bereikte, bekroop de werkloozen chauffeur de vrees, dat het niet goed zou afloopen. Volgens zijn verklaringen aan de politie heeft hij toen getracht de gaspedaal  te bereiken om daardoor invloed op de snelheid uit te oefenen. Teneinde raad wilde hij het stuurrad overnemen, maar v. W. was daar niet van gediend en op 't zelfde moment zakte het rechtervoorwiel in een kuil in den weg, het Fordje begon te shimmyen en schoot plotseling vooruit tegen een lantaarnpaal, welke afknapte. Na enkele malen omgerold te zijn bleef de auto, totaal vernield, midden op den weg liggen. Twee wielen waren bij de assen afgeknapt.

V. had het ongeluk zien aankomen en was bijtijds achter in den auto gesprongen. Hij kon zich met een lichte verwonding aan zijn hand ongedeerd uit de puinhoop wringen. Tot zijn groote ontsteltenis volgde zijn metgezel hem niet. Hij bleef bekneld tusschen de verwrongen carrosserie liggen. IJlings ontbood men geneeskundige hulp, doch dokter v. d. Putt kon slechts vaststellen dat de ongelukkige enkele minuten na het ongeval tengevolge van een zware hersenschudding was overleden. De verkeersrecherche heeft een onderzoek naar de schuldvraag ingesteld en V. een verhoor afgenomen. Het lijk is in beslag genomen en naar het Hoofdbureau van Politie overgebracht.

Kenteken bij dit verhaal

N-34915

Door bezoekers

Dit verhaal gaat over mijn opa Herman van Wel.

@ Herman Diepens. Dank voor uw reactie. Het is een triest verhaal.  Uw informatie heeft overigens tot een correctie geleid. Het kenteken van de auto blijkt dan N-34915 te zijn, in plaats van N-34315. De vergissing is ontstaan door de zwengel waarmee de motor kan worden aangeslingerd. Die hangt voor het cijfer 9, waardoor dat een 3 lijkt.

Reageer