Deze firma zit momenteel zonder een enkele vrachtauto

Vrachtwagen voor fa. De Grauw uit Bergen op Zoom

door Redactie op 13 april 2022
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 55
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 55

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen.

Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 60
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 60

In een brief van 16 januari 1945 van het agentschap Bergen op Zoom van de Autobevrachtingsdienst aan de Districts Militaire Commissaris in Bergen op Zoom staat dat de legerleiding vrachtwagens beschikbaar stelt aan diverse ondernemingen, personen en instanties, die daarvoor in aanmerking komen. De Firma J. de Grauw uit Bergen op Zoom had volgens deze brief voor de oorlog een vijftal vrachtwagens, waarvan er drie door de Duitsers werden gevorderd en twee door de Nederlandse legerleiding. De beschikbaar gestelde wagen wordt gebruikt voor het vervoer van levensmiddelen.

Even verderop komt het bedrijf nog eens voor op een "lijst van personen en instanties die bij ons hebben aangevraagd", onder het kopje Vrachtwagens.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv.nr. 338 (scan 55 en scan 60)

Door bezoekers

Reageer