N-99089

Uitgegeven in 1950

N.V. Philips Gloeilampenfabrieken

Eindhoven verstrekt 1950

Aanvullende informatie

Uit de begindagen van de televisie in Nederland. De reportagewagen van Philips Televisie wordt getrokken door een DAF 7 streper. De foto is gemaakt op 10 november 1951.

Bron: © Philips Company Archives

Door bezoekers

Reageer