N-46154

Uitgegeven in 1936

Gemeente Brandweer

Breda verstrekt 1936

Aanvullende informatie

Dit nummer zat op een Harley-Davidson motorfiets met zijspan welk door de brandweer gebruikt werd als eerste inzet. De zijspan was van achteren voorzien van een materieelkast.

Louis van Telgen

Foto 1

De Harley-Davidson werd gedeeld met de politie. Hij is in 1932 in gebruik genomen. Bron: collectie brandweervoertuigenonline.

Foto 2

Het Stedelijk Museum Breda heeft nog twee mooie foto’s van de motor met brandweerlieden erin en erop. Fotograaf: Anton Henning. Bron: Collectie Stedelijk Museum Breda, fotonrs. GT04774 en ST02848.

Jan van Weert

Foto 3

Vermoedelijk wordt in dit raadsvoorstel van 19 februari 1946 over deze polite/brandweer-motor gesproken (die door de bezettende macht in beslag was genomen).

Bron: Stadsarchief Breda, Raadsnotulen en jaarverslagen, Bijlagen bij de raadsnotulen, 1946

Hans Boomer

Door bezoekers

In "Tot handhaving eener goede policie" staat op blz. 40 en 41 over de politiemotoren in Breda;
"In 1936 vermeerderde het aantal motoren met zijspan tot twee. Die werden in 1940 door Duitse militairen als "krijgsbuit" in beslag genomen, toen de bestuurders en hun gezinnen in de meidagen van hun evacuatieadres Hoogstraten naar Breda terugkeerden. Die motoren zijn nooit meer boven water gekomen."

Misschien moeten we dasautomeinesgroßvaters eens in de gaten gaan houden!

In 1940 zijn veel motoren, personenauto's en vrachtwagens in beslag genomen, zowel door Nederlandse, Belgische en Franse troepen als door de Duitsers. Zo'n vordering diende te worden gedocumenteerd, maar dat verliep niet altijd goed. De ANWB hielp in de nasleep van de inval met het zoeken naar vermiste voertuigen.

Reageer