N-44666

Uitgegeven in 1936

Zuider Betonindustrie N.V. Dir. M. v. d. Bouwhuijsen

Engelscheweg 's-Hertogenbosch verstrekt 1936

Aanvullende informatie

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen.

We treffen de Chevrolet Coach uit 1932 van het bedrijf aan op een lijst van aan de Staf Breda geleverde auto's en motoren, die de vorderingscommissarisop 19 mei 1945 aan 1e luitenant Bloemendaal in Breda stuurde. Er staat bij aangetekend, dat Van den Bouwhuijsen de wagen weer terug heeft gekregen, met goedvinden van de Staf Breda.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv. nr. 471, scans 412 en 414

Door bezoekers

Reageer