N-22915

Uitgegeven in 1939

A. Schilders

Laageinde 117 Waalwijk verstrekt 1929

A. Schilders

Waalwijk vervallen 1939

J. J. Schilders

Laageinde 136 Waalwijk verstrekt 1939

Aanvullende informatie

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen.

Op 11 mei 1945 stuurt het gemeentebestuur van Waalwijk een brief aan de sectie Transport van de Militaire Commissaris in Den Bosch, met daarin een overzicht van aangiften van ingeleverde motorrijtuigen. De bijbehorende formulieren zitten niet in het dossier, maar J.J. Schilders staat wel vernoemd in de brief.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv. nr. 471, scan 430

Door bezoekers

Reageer