N-14803

Uitgegeven in 1925

Jr. B. van der Pol

J. Smitzlaan 12 Eindhoven verstrekt 1925

Aanvullende informatie

De auto van De Reede (N-14015), waarschijnlijk een Renault, werd gefotografeerd in garage Kerssemakers in Eindhoven. Hij staat links. Het kenteken van de auto ernaast is niet te lezen, maar rechts daarnaast is duidelijk N-14803 te lezen, dat op naam stond van Jr. B. van der Pol. Uiterst rechts is nog N-67 te lezen. Maar waarschijnlijk is het volledige kenteken N-676, dat op naam stond van de garagehouder zelf.

Bron: De autohandel. Officieel orgaan van de afdeeling der Nederl. Vereen. de Rijwiel- en Automobiel-Industrie, 4 januari 1928 (Stadsarchief Amsterdam, 1302 Inventaris van het Archief van de R.A.I., inv. nr.  259

Paul Vlemmings

Door bezoekers

Reageer