Te laat!

Nazending van aangifteformulier van een motorvoertuig

door Redactie op 7 juli 2022

In 1944-1946 was in het bevrijde deel van Nederland het Militair Gezag (MG) actief. De taak waarvoor het Militair Gezag in bevrijd Nederland gesteld werd, was drieledig. In de eerste plaats was het Militair Gezag handhaver van de openbare rust en orde. Verder was het belast met het onderhouden van de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten. Ten slotte fungeerde het als voorpost van de Nederlandse regering.

Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 471
Bron: BHIC, Archief Militair Gezag, scan 471

Omdat vervoermiddelen schaars waren werden er veel auto's gevorderd. Niet alleen voor het MG zelf en de Binnenlandse Strijdkrachten, ook anderen deden een beroep op de organisatie om een auto ter beschikking gesteld te krijgen. De voertuigen moesten dan ook worden geregistreerd en blijkbaar heeft mijnheer Rempt zijn aangifteformulier door een misverstand te laat ingeleverd. De gemeentesecretaris van Sprang-Caplle stuurt het op 23 april 1945 aan de afdeling Transport van de Districts Militaire Commissaris in Den Bosch.

In 1945 zijn er twee inwoners van de gemeente die een nummerbewijs hebben. Wie zou er te laat zijn geweest?

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 127 Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946, inv. nr. 471, scan 471

Kentekens bij deze vraag

N-29084N-32054

Door bezoekers

Reageer