Reclame van De Graaff

Auto- en rijwielhandelaar uit Meeuwen

Jan Vos

Advertentie in het Nieuwsbald voor het land van Heusden en Altena (...), 1921)

A. de Graaff had als eerste telefoon in Meeuwen. Volgens deze advertentie uit het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard van 21 september 1921 verhuurde hij ook auto's, of maakte hij taxiritten.

 

Door bezoekers

De vier kentekens welke bij deze advertenties horen zijn: N-38148, N-38149, N-31850 en N-31851. Dat is echter wel uiterst vreemd aangezien deze kentekens in 1934 zijn uit gegeven terwijl de advertentie van 1921 dateert!
Het zou dus ook nog kunnen dat men in de kentekenregistratie een fout heeft gemaakt en de naam met slechts één f heeft geschreven! Dan komen de kentekens N-3067 en N-3916 beter tot hun recht aangezien deze wel van vóór de publicatie van de advertentie zijn.

De Graaf of De Graaff zou inderdaad de oplossing kunnen zijn. Als op "Graaf" zoekt komen beide varianten naar voren. Er zijn dan 9 kentekens, waarvan de eerste in 1916 is uitgegeven.

@ Paul Huismans. Je conclusie is, naar mijn mening, niet geheel terecht. De datum van de advertentie is 21 september 1921. Vandaar mijn conclusie dat dan slechts de eerste twee kentekens van de lijst van 9 in aanmerking komen.

@ Jan van Weert. Daar heb je gelijk in. Maar wat ik bedoel, is dat er in totaal 9 kentekens op naam van De Graaf(f) vindbaar zijn. Niet dat die allemaal op die auto hebben kunnen zitten. Overigens is het een reclameplaatje. Het is dus helemaal niet zeker dat de afgebeelde auto ook echt een van de auto's van De Graaff was.

Reageer